Den 26. april 1819 blev startskuddet for den moderne Odd Fellow Orden givet i byen Baltimore i staten Maryland i U.S.A. af en smed ved navn Thomas Wildey.

Et frø blev sået og en vej blev vist.

Fire grundstene blev lagt, hvorpå Ordenen skulle bygges:

"Besøg de syge, hjælp de trængende, begrav de døde og opdrag de forældreløse"

Tre principper blev givet:

Venskab, Kærlighed og Sandheds grundprincipper".

Et symbol blev skabt: "De tre Kædeled".

En fællesnævner blev udmålt for alle de, der herefter skulle indgå i Ordenen: Troen på, at vor verden blev skabt og til stadighed bliver opretholdt af "Et højeste væsen".

Denne fællesnævner har for enhver Odd Fellow sine lighedstegn i en overbevisning om, at, "den tjener sig selv bedst, som tjener andre,"

og "vær mod andre, som du ønsker, at de andre skal være imod dig og dine"!

Således rustet har søstre og brødre siden bygget videre på Thomas Wildeys værk.

I disse mange år har verden forandret sig i, men også nutidsmennesket må sande, at ovennævnte principper stadig står som det grundlag, hvorpå ethvert samfund må bygge, og at mennesket stadig længes efter, at næstekærlighedens lov må ske fyldest. At opfylde dette har til tider været Odd Fellow Ordenens inderste mål.

Dette gælder selvsagt også de tusinder af søstre og brødre i den danske jurisdiktion. Disse ordensmedlemmer er i skrivende stund fordelt i 87 søsterloger og 109 broderloger rundt i landets 13 såkaldte distrikter.

Hertil kommer en søsterloge i Spanien, en broderloge på Færøerne og to broderloger i Tjekkiet, alle 4 under Den danske Storloge, der har sit hovedsæde i Odd Fellow Palæet i Bredgade 28, København,

Indførelsen af Odd Fellow Ordenen skete den 30. juni 1878 ved dannelsen af den første Odd Fellow loge i København: Broderloge nr. 1."Danmark".

Odd Fellow Ordenen deler i dag som tidligere sit virke i to dele: Et indadvendt rettet imod egne medlemmer og et udadvendt rettet imod samfundet - det lokale, nationale og internationale - uden for Ordenen.

Af disse to virkefelter vil jeg i denne korte velkomst lade det indadvendte høre under "privatlivets fred", hvorimod det udadvendte arbejde nok kunne have en umiddelbar interesse for andre end Ordenens egne medlemmer:

Dette humanitære arbejde strækker sig lige fra sammenkomster i den enkelte loge for lokalsamfundets syge, gamle eller ensomme og til Storlogens årlige donationer, hvoraf kan nævnes: Forskerprisen, der går til sygdomsbekæmpende virksomhed, Odd Fellow Fonden, Rebekka Fonden, Odd Fellow Ordenens Børnefond under Dansk Røde Kors, Hospice Fonden og andre, der sammen med de lokale logers donationer donerer millioner af kroner om året.

Odd Fellow Ordenen er en international organisation, der ikke ved optagelse af nye medlemmer skeler til disse menneskers race, rang, politiske tilhør, religiøse ståsted eller andet, der ellers kan skille mennesker.

Ordenen ønsker kun at stifte bekendtskab med mennesket selv, og den eneste betingelse er, at dette menneske har en overbevisning, der siger ham eller hende, at noget større end mennesket, styrer og opretholder denne verden. En af den nutidige Odd Fellow Ordens stærkeste bastioner er de skandinaviske lande. Men Odd Fellow institutioner af forskellig slags findes over hele jorden.

Ordenens baggrund

Dette er

vores

baggrundE-mail adresse : info@odsing.dk
Adresse : Siriusvej 3

Forside | Logens historie | Ordenens baggrund | Mødeplan

| Links til

ordenen  | Kontakt os: